Våra aktiebolagstjänster

Bolag.eu arbetar med tjänster som rör bildande, ändringar och avveckling av aktiebolag.

Starta aktiebolag

För den som skall påbörja verksamhet i aktiebolag finns två alternativ, antingen köper man ett färdigt lagerbolag eller beställer ett aktiebolag som nybildas. Vi kan tillhandahålla aktiebolag med kontant aktiekapital, apportegendom, redovisningsvaluta i Euro eller slutligen publikt bolag. Närheten till Bolagsverket gör att vi kan hantera ärenden snabbare än andra och vår personal som har förflutet på Bolagsverket underlättar och förbättrar normalt ärendet för Er.

Ändringar i befintliga aktiebolag

Under ett bolags livstid inträffar händelser som har reglerats i aktiebolagslagen. Oavsett vilka frågor som uppstår kan vi hjälpa till med dessa. Det kan vara fråga om justeringar i aktiebolagets bolagsordning, fusion eller fission, nyemissioner, registrering av bifirma m.m. Kontakta oss för vidare information.

Bolag som har för avsikt att införa incitamentsprogram kan få hjälp med värdering av företag och eller optioner, upprättande av avtal och övriga dokument. Vi arbetar regelmässigt med teckningsoptioner, köpoptioner, syntetiska optioner, personaloptioner och konvertibler kontakta oss för offert eller mer information.

Avveckla aktiebolag

För att cirkeln ska bli sluten tillhandahåller vi även tjänster för avveckling av aktiebolag. Vi har standardiserade priser för likvidation med eller utan egen likvidator. För den som har bråttom att avsluta sitt företagande kan alternativet snabbavveckling vara en fördel, vi köper i dessa fall ert aktiebolag och avvecklar det i egen ägo.

Om er avveckling involverar ett generationsskifte eller en företagsöverlåtelse externt kan våra skattejurister hjälpa till med en sådan process.

Vi samarbetar med VPR AB.

Kontakta oss

Telefon +46 (0)10-706 04 00

E-post info@bolag.eu

 Öppettider 08:00-17:00

Postadress

Box 1030, 851 11 Sundsvall

“Vi på Bolag.eu har 10 års erfarenhet från bolagsrättsligt arbete. Vi har medarbetare som tidigare varit anställda hos Bolagsverket. Våra tjänster syftar till låga priser och vi har därför utvecklat en god teknisk plattform som gör att vårt arbete underlättas.”