Lagerbolag – Vad gör jag – en instruktion

Ditt köp av lagerbolag kräver några arbetsmoment. Nedan beskriver vi arbetsgången och anger vad du/ni bör utföra.

 1. LÄS igenom denna instruktion
 2. FYLL I vårt beställningsformulär
 3. Har du inte alla uppgifter kan du när som helst välja att SPARA din påbörjade BESTÄLLNING. Du erhåller inloggningsuppgifter till den e-post som du angivit under avsnitt kontaktperson
 4. När din beställning är färdig SKICKAR du den till oss. Du kommer inom 2 tim att erhålla handlingar för ditt beställda aktiebolag via e-post
 5. BETALA aktiekapitalet m.m.
  • SKRIV UT bankfullmakt, likvidintyg och vår faktura. Ta med det till BANKEN och öppna ett KONTO för insättning av aktiekapital 50 000 kr. Betala även vår faktura och sänd kvittenser på aktiekapital och faktura till oss. E-post eller fax går bra.
  • Vi postar generalfullmakt till dig samma dag vi erhåller kvittenser enligt punkt 5 ovan, du kan normal ha en generalfullmakt för bolaget dagen efter beställning. Fullmakten sänds även alltid scannad till din e-postadress.
  • Med generalfullmakten kan du använda ditt aktiebolag och ingå avtal, köpa varor, starta försäljning i bolagets organisationsnummer.
 6. Tillsammans med de handlingar du erhåller inom två tim kommer underskriftshandlingar
  • SKRIV UT handlingarna, SKRIV UNDER dom och returnera till oss via posten
 7. Beroende på hur lång handläggningstid Bolagsverket för närvarande har kommer ditt bolag att bli omregistrerat enligt dina uppgifter.
 8. När registrering hos Bolagsverket är klar sänder vi ditt nya registreringsbevis och övriga handlingar till dig.

Lycka till med ditt nya företag, vi bistår dig alltid med råd och hjälp under processen.