Avveckling aktiebolag

Avveckling istället för likvidation. För dig som har för avsikt att avveckla ditt företag kan vi hjälpa till med avvecklingsarbetet. Vår tjänst kallas för snabbavveckling eftersom den innebär att du som ägare kan avsluta ditt engagemang i företaget på kort tid i förhållande till exempelvis likvidation. Vi köper ditt bolag och upplöser det i vår ägo. Det innebär bl.a. att:

 

  • Styrelsen byts ut
  • Ny revisor väljs
  • Bokslut och deklaration för räkenskapsår efter köpet utförs av oss
  • Vi upprättar skalbolagsdeklaration som är en fördel för säljaren
  • Ni erhåller betalning för bolagets värde omedelbart istället för att vänta 7-8 mån som i en likvidation

 

OFFERT

För att erhålla offert behöver vi en aktuell resultat- och balansräkning. Skicka den till info@bolag.eu och ange snabbavveckling i rubriken. Det går även bra att sända uppgifterna till oss via telefax, lämna då med kontaktuppgifter så vi kan sända offert och kontakta er för eventuella frågor, telefax 060-171135.

PRISINDIKATOR

Följande priser skall ses som en indikation på vårt arvode. Avvikelser kan förekomma.

SubstansvärdeVårt arvode
0 – 500 000 kr9 500 kr
500 000 – 1 000 000 kr11 500 kr
1 000 000 – 2 000 000 kr13 500 kr
högre än 2 mkroffert

*Substansvärdet beräknas genom att bolagets skulder kvittas mot bolagets tillgångar.