Lagerbolag

Våra lagerbolag är färdigregistrerade aktiebolag med 50 000 kr i aktiekapital som aldrig har bedrivit någon verksamhet. Den stora fördelen med ett lagerbolag är att samma dag du köper lagerbolaget kan du komma igång med verksamheten.

Beställning gör du i vårt enkla beställningsformulär nedan. Har du inte alla uppgifter tillgängliga kan du påbörja en beställning som du sparar och färdigställer senare.

Pris från 1 700 kr

exkl moms och Bolagsverkets avgifter.

Starta beställning

Varför välja lagerbolag?

Istället för att registrera ett nytt aktiebolag själv, kan det vara en bra idé att köpa ett färdigregistrerat aktiebolag som aldrig bedrivit någon verksamhet. Är tiden en faktor så är lagerbolag betydligt snabbare. Redan på ett par timmar får du tillgång till ett organisationsnummer. Har du aldrig startat aktiebolag tidigare och har frågor så kan du komma till oss för att få hjälp, detta har Bolagsverket inte riktigt möjlighet till.

Styrelse

En styrelse väljs på den ordinarie bolagsstämman varje år. En styrelse kan ha som lägst en ledamot och en styrelsesuppleant, för privat aktiebolag, och minst tre styrelseledamöter och en styrelseordförande för publika aktiebolag.

Aktiebolagets styrelse har av aktieägarna fått förtroende att förvalta företaget fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Detta innebär att styrelsen ansvarar för företagets organisation och styrning, väljer VD och fattar beslut i löpande förvaltningsfrågor. Hur styrelsen ska vara sammansatt bestäms av aktiebolagets bolagsordning som talar om hur många ledamöter en styrelse som minst och som mest ska bestå av.

I större aktiebolag är det vanligt att en styrelse väljs utifrån valberedning som även föreslår vilka som ska sitta i en styrelse och även deras arvoden. På bolagsstämman fattas sedan beslut om vilka som ska sitta med i styrelsen och deras arvoden.

Styrelsens uppdrag är reglerat i aktiebolagslagen och består främst i att de ska ta fram en arbetsordning där varje ledamot och företagets VD:s ansvarsroller ska fördelas. Detta innebär att varje styrelseledamot har uppgifter eller ansvarsområden som de ska redovisa för under de styrelsemöten som hålls.

Varje styrelseledamot har en röst när det kommer till att fatta beslut. En styrelseledamot kan lägga ned sin röst, alltså avstå från att rösta, men även reservera sig mot ett beslut, genom att få det antecknat i styrelseprotokollet.
Den som utses till styrelseordförande ansvarar för att dels alla de frågor som styrelsen ska behandla tas upp men även att alla styrelsemedlemmar kallas till styrelsemötet.

 

Skatter

Eftersom ett aktiebolag är en egen juridisk person så är den även ett eget skattesubjekt. Det innebär att ett aktiebolag ska deklarera sina inkomster, avdrag och förluster och betala skatt på överskjutande vinster.

Ett aktiebolag ska även redovisa mervärdesskatt, om det inte är befriat från detta. Detta innebär att aktiebolaget redovisar all ingående moms, som de har betalat, och kvittar det mot all utgående moms, som de har sålt eller fakturerat för. Därefter ska aktiebolaget betala in mellanskillnaden till skatteverket. Momsredovisning kan ske månadsvis eller årsvis för mindre aktiebolag.

Ett aktiebolag kan även ha anställda och ska i detta fall deklarerar utbetalda löner och innehållen skatt. Denna inkomstskatt avseende de anställda ska aktiebolaget betala in till Skatteverket varje månad. Även ägare till aktiebolaget är anställda av bolaget. Detta innebär att även aktieägarna ska få lön som vilken annan anställd som helst.

Så här går det till när du väljer att starta ett aktiebolag genom att beställa ett lagerbolag.
1. Fyll i formuläret på vår webbsida(vet du inte vad du ska fylla i så kan du ringa oss).
2. Du får ett mejl och ett meddelande om att gå till ett bankkontor för att öppna ett företagskonto
som du sedan för över 50 000kr till vilket blir ”eget kapital” i ditt nya bolag.
3. Du får en generalfullmakt av oss som du tar med till banken igen.
4. Du skickar en kopia på ditt inbetalningskvitto till oss.
5. Vi går med handlingarna till bolagsverket.(handläggningstiden är upp till 14 dagar)
Under tiden kan du använda organisationsnumret du får av oss för att skicka fakturor.
6. Företagsnamnet godkänns av bolagsverket.
7. Ditt nya bolag är nu färdigt och du kan börja trycka upp företagsnamnet på skyltar, mm.
 • Protokoll från extra bolagsstämma i aktiebolaget
 • Bolagsordning för aktiebolaget
 • Uppdaterad aktiebok avseende aktieägare
 • Verifikat och bokföringsanvisning för aktiebolagets första transaktioner
 • Ändringsanmälan till Bolagsverket
 • Generalfullmakt att företräda aktiebolaget
 • Köpeavtal för aktiebolagets aktier
 • Bankfullmakt i förekommande fall
 • Aktiebrev om detta önskas

 • Aktiebolag måste ha en aktiebok.
 • Aktiebolag måste föra bokföring.
 • Aktiebolag måste upprätta årsredovisning.
 • Aktiebolag måste ha en revisor(läs mer för undantag).
 • Skatt och moms redovisas var för sig.
 • Styrelsesuppleant behövs ifall styrelsen består av färre än 3 styrelseledamöter.

Vårt arvode på 1,700 kr är avdragsgillt, däremot inte Bolagsverkets avgifter ca 3,100 kr.